Catalog: The Best 15 Restaurants in Oita Prefecture, Japan

Select cuisines

Cuisines

Select features

Features

Select highlights

Highlights

Select dining options

Dining Options

Select place types

Place Type

Select benefits

Benefits

Ramen Gokumaru Takao
3

4092-9 Oaza Yokoo 870-0126 , Oita

Mikawa Hiroba
3

1-1-23 Mitsugawa Shimmachi 870-0141 , Oita

Toraji
5

5-40 Wakakusacho , Beppu

Plaisir Mishima
3

2-6-3 Miyakomachi G-Stage Bldg. 2F 870-0034 , Oita

Banjo Djaya
3

40-11 Ikefunemachi 876-0833 , Saiki

Kumosuketakashiro Ekimaedori
3

17-23 Harushimmachi , Oita

Noguchi Asahido
3

215 Notsumachi Notsuichi 875-0201 , Usuki

Ramen Marutsuki
3

1-8-27 Kanaike Minami 870-0839 , Oita

Gensou
3

2-7-21 Kitatsurusaki 870-0102 , Oita

Gin No Irodori
5

2935-3 Kawakami, Yufuincho 879-5400 , Yufu

Gallery Kan
3

4012-4 Oga Hiji-Machi 879-1504 , Hiji-machi

Miyako Kappo Hanagokoro
3

2-4-8 Miyakomachi Miyako Bldg. 1F 870-0034 , Oita

Kaisen Hachiya
5

4-3-3 Miyakomachi 870-0034 , Oita

This site uses cookies to improve the site and your experience on it, If you agree to the processing of data - please click on