Catalog: The Best 15 Restaurants in Kahoku, Ishikawa Prefecture, Japan

FILTER LOCATION
Japan
Ishikawa Prefecture
Kahoku
Select cuisines

Cuisines

Select features

Features

Select highlights

Highlights

Select dining options

Dining Options

Select place types

Place Type

Select benefits

Benefits

Yakiniku Gajumaru
3

21-6 Matsuhama I 929-1172 , Kahoku

Tongarashi
3

7-13 Tozuka I , Kahoku

Sabo Yamaneko Bunko
3

5-34 Gakuendai , Kahoku

Hotto Motto Kahoku Sotohisumi
3

46-2 Sotohisumi Ha 929-1176 , Kahoku

Hyotan
3

5-11 Uchihisumi , Kahoku

Janomezushi
3

115-7 to-62-1 Unoke 929-1125 , Kahoku

Ajidokoro Saburobei Main Store
4

42 Takamatsu Tei , Kahoku

Rakutsubo
3

245-2 Unoke Nu 929-1125 , Kahoku

Chez Minouru
5

19-6 Ta Shirao , Kahoku

Izakaya Tei
3

90-8 Komiyate Takamatsu , Kahoku

Patisseries Rich Mond
3

20-7 Unoke Ni 929-1125 , Kahoku

Dos Bologne Dining
4

25 Uchihisumi Ta , Kahoku

Wakana
4

67-11 Shiroo Nu 929-1177 , Kahoku

Ebisu
3

62-1 Shiroo Nu , Kahoku

Shima
3

48-2 Ha Sotohisumi , Kahoku

This site uses cookies to improve the site and your experience on it, If you agree to the processing of data - please click on