Filter

Cuisines

Select cuisines

Features

Select features

Highlights

Select highlights

Dining Options

Select Dining options

The Best 15 Restaurants in Yaesu, Tokyo Prefecture, Japan

Kaikaitei
5

Yaesu 103-0028, Yaesu

Toryu Yaesu
4

1-7-13 Yaesu Kotobuki Bldg. 103-0028, Yaesu

Chez Macio Yaesu
4

1-2-6 Yaesu Pearl Hotel 2F, 103-0028, Yaesu

Echigo Shubo, Yaesu
3.5

1-7-12 Yaesu 2/3F 2nd Rotary Bldg. 103-0028, Yaesu

Hong Kong Cuisine Shuen
4

1-6-15 Yaesu King Bldg. B1 · 1F 103-0028, Yaesu

Niginigiichi Yaesu Honkan
4.3
4 reviews

1-4-16 Tokyo Tatemono Yaesu Bldg. B1F 103-0028, Yaesu

It looks like it's finally redeveloped.

Hukami

1-7-7 Yaesu Yoshikawa Building 5F 103-0028, Yaesu

Sukhumvit Soi Thong Lo Tokyo Yaesu
4

1-5-17Yaesu Yaesu Kagawa Bldg. B1F 103-0028, Yaesu

Torimansaku
1

1-7-10 Yaesu 1f 103-0028, Yaesu

Sumidagawa
4

1-8-11 Yaesu, Yaesu

Komahachi Oyaji No Dosanko Ichiba Muroran, Yaesu
4

1-8-9 Yaesu Yashima Bldg. 2F 103-0028, Yaesu

Yamauchi Farms Yaesu Central Entrance Ekimae
4

2-1-4 Yaesu Tokyo Ekimae Yaesu Bldg. 2 to 3F 104-0028, Yaesu

Torisho Yaesu So Honten
3.5

1-6-15 Yaesu King Bldg. 5F 103-0028, Yaesu

Shijan
4.4
47 reviews

2-1 Yaesu Sotrobori Chika2dori, Yaesuchikagai 104-0028, Yaesu

perfect station to dine and shop.

Minatoya Takeda

1-7-13 1F Motohashi Bldg. 103-0028, Yaesu

Raijinko

1-4-11 Yaesu, Yaesu

Tonkatsu Fuji
3.5

2-8-11 Yaesu, Yaesu

Jasmine Thai Yaesu
4

1-4-16 Yaesu, Yaesu