Filter

Cuisines

Select cuisines

Features

Select features

Highlights

Select highlights

Dining Options

Select Dining options

The Best 15 Japanese, Restaurants in Sado, Niigata Prefecture, Japan

Rikisushisawata
5

112Kou Kawarada Suwamachi, Sado

Yu
Yu

176-2 Ryotsu Ebisu 952-0011, Sado

Rabujan

208-16 Kawaharada Suwamachi 952-1315, Sado

Kin-Chan Honpo

1333-1 Nishimikawa 952-0434, Sado

Kikuya

83-1 Chigusa 952-1209, Sado

Sakedokoro Kiyo

4-1 Aikawa Itchome Uramachi 952-1552, Sado

Sumibikushiyaki Enman

1-4 Hamochi Hongo, Sado

Akachochin
3

1645-6 Kitatanora 952-2213, Sado

Matsuhama
4

1940-32 Ogi-Machi, Sado

Kaki Ryori Shinei

2447 Agata 952-3421, Sado

Tenkaichi

184 Ryotsu Ebisu, Sado

Sarashina

11 Ryotsu Ebisushin 952-0012, Sado

Janome Zushi Sawata
4

284-4 Kawaharadahommachi 952-1314, Sado

Kappou Nakashou

1 Aikawa Nichome 952-1558, Sado

Kirin-Tei
4

261-266 Ryotsuebisu, Sado

Mitsui Izakaya
4
1 reviews

945-1 Sawane Ikari 952-1432, Sado

Japanese eclectic. Every dish is delicious. It seems to me that Mr. Oshima was practicing at a sushi shop, and a handful

Isaribi
4

139-4 Ryotsu Minato, Sado

Tomi Shokudo

5-3 Aikawa Ichimachi 952-1566, Sado

Hanashiko

261-63 Ryotsu Ebisu, Sado

Sushiya Maruishi Ryotsu
3

477 Kamoutashiro 952-0028, Sado