Filter

Cuisines

Select cuisines

Features

Select features

Highlights

Select highlights

Dining Options

Select Dining options

The Best 15 Restaurants in Ojiya, Niigata Prefecture, Japan

Wataya soba Honten

2-3-34 Hommachi 947-0021, Ojiya

Wataya Hirasawa
4

1-8-5 Hirasawa 947-0042, Ojiya

Uo Ko Kura

1644-1 Hei Hiu, Ojiya

Yume Kibun

1-6-9 Jonai 947-0028, Ojiya

Ojiya Bar Mob
4.8
8 reviews

1-6-9 Jonai 947-0028, Ojiya

Shop where you can eat branded meat such as Agano Hime beef and pure white Bianca.Specially recommended are charcoal-gri

Sushi Dorakuojiya
4

4995 Sakura-Machi, Ojiya

Agricultural Produce Ritz Kirara
5

2495-1 Sakuramachi 947-0035, Ojiya

Yuzuki

1-9-22 Hirasawa, Ojiya

Chaimu
4

1-5-14 Jonai, Ojiya

Tokushichi

361 Yamaya, Ojiya

Kanchan
3.5

5073 Sakuramachi 947-0035, Ojiya

Yamaya Zushi

1-3-2 Honcho 947-0021, Ojiya

Dining Room Cafe Uekingu

5145-7 Sakuramachi 947-0035, Ojiya

Portobello House

1-4-16 Honcho, Ojiya

Goccia Doro

1-7-24 Toei, Ojiya

Shikino Aji Sankai

331-2 Hiu 947-0003, Ojiya

Iwafuji-Ya

2-7-7 Toei 947-0004, Ojiya

Yukigaya

1-7-17 Honcho 947-0021, Ojiya

Omensushi

6397-2 Katakaicho, Ojiya

Unmemonyasan So Ojiya

3-7-16 Jonai 947-0028, Ojiya