Filter

Cuisines

Select cuisines

Features

Select features

Highlights

Select highlights

Dining Options

Select Dining options

The Best 15 Japanese, Restaurants in Chiba, Chiba Prefecture, Japan

Yabegawa

1-8-6 Hanazono Hanamigawa-Ku, Chiba

Kozosushi Makuharihongo

7-4-1 Makuhari Hongo, Hanamigawa-Ku 262-0033, Chiba

Chizue
4.5
14 reviews

16-2 Sakaecho, Chuo-Ku Terminal Bldg 260-0016, Chiba

The door is cold

Suzuki

1-22-8 Imai, Chuo-ku 260-0834, Chiba

New Majo Rika

1-23-16 Chishirodai Kita, Wakaba-Ku 264-0005, Chiba

Toshimaya Bento Ayumi
3.5

771-1 Oyumicho, Chuo-Ku 260-0813, Chiba

Hana no Mai, Asumigaoka
4

2-3-12 Asumigaoka, Midori-ku Talk Plaza 1F 267-0066, Chiba

Onari-En
5

432-1 Wakamatsucho Wakaba-Ku, Chiba

Yoshinoya Furuichiba
3.5

624-1 Furuichibacho Midori-Ku 266-0026, Chiba

Kaisen Misakiko Ario Soga
4

52-7 Kawasakicho, Chuo-ku Ario Soga 2F 260-0835, Chiba

Sushi Men Dokoro Daikyo Hamano
3.5

138-1 Hamanocho Chuo-Ku, Chiba

Shoyatoke Asumigaoka
3.5

1-23-7 Asumigaoka Midori-Ku, Chiba

Wadokoro Hiratsuka

1-13-22 Nobuto, Chuo-Ku 260-0032, Chiba

Nuno

975-26 Kasoricho, Wakaba-Ku 264-0017, Chiba

Tsuruya

1-20-5 Nagasu, Chuo-Ku 260-0854, Chiba

Ren
Ren

5-447-67 Makuharicho, Hanamigawa-Ku 262-0032, Chiba

Nihonshu to Koshitsu Izakaya Nouka No Yorokobi Kaihimmakuhari
3

1-1-14 Hibino Mihamaku Aune Makuhari 3F 261-0021, Chiba

Sennarizushi

3-19-3 Sakuragikita Wakaba-Ku, Chiba

Hamako

510-22 Hamanocho, Chuo-ku 260-0824, Chiba

Inaseya Kouzou

2-16-12 Fujimi Chuo-Ku 260-0015, Chiba